Laksens livssyklus

Laksens liv starter når de klekkes langt oppe i en norsk elv. Da har foreldrene svømt langveisfra, helt fra det nordlige Atlanterhavet, rundt Grønland og Færøyene, samt områder i Barentshavet og Svalbard. Her blir lakseyngelen etterlatt til seg selv, og ales på plankton og alger. Når den når en viss størrelse, blir den klar for … Read more

Fisking og rekreasjon

Dette er underholdningen du bør ta med deg på stranda

Å fiske er i de fleste sammenhenger forbundet med arbeid, og mange som lever i kyststrøkene i Norge, jobber i fiskerinæringen. Men fiske kan også vær en fin avkobling i hverdagen. Mange foretrekker å dra på fiske, spesielt når det er sesong for laksefiske eller skreifiske i Nordsjøen. Lakseelvene i Norge er veldig gode, fordi … Read more

Fiskeutstyr for laksefiske

Når man skal fiske laks trenger man en rekke utstyr som passer til laksefisket. Det viktigste redskapet er fiskestanga. Det er den som blir redskapet for å fange fisken som ligger å vaker eller gjemmer seg bak steiner og kulper i elva. Med det riktige utstyret i orden blir opplevelsen mye bedre og sjansen større … Read more

De mest vanlige fiskeslagene

Derfor bør du bruke stranda hele året 

Både ferskvannsfisk og saltvannsfisk er godt representert da Norge har en enorm kystlinje samtidig som det finnes utallige elver og innsjøer i det langstrakte landet. Når det gjelder havfisken, kan man snakke om mange ulike arter. Mange vil nok karakterisere torskefamilien som en av de mest vanlige, men man kan også ta med flyndrefamilien og … Read more