De mest vanlige fiskeslagene

Både ferskvannsfisk og saltvannsfisk er godt representert da Norge har en enorm kystlinje samtidig som det finnes utallige elver og innsjøer i det langstrakte landet.

Når det gjelder havfisken, kan man snakke om mange ulike arter. Mange vil nok karakterisere torskefamilien som en av de mest vanlige, men man kan også ta med flyndrefamilien og makrellfamilien.

I torskefamilien finner man både torsk, hyse og sei. Innhøsting av disse artene er en stor industri i Norge, både fordi de er gode på matfatet og gir god avkastning.

Den største torsken som er fanget på stang i Norge var en på 41,72 kg i 2012.

Makrellfamilien har både makrell og størje, mens flyndrefamilien både har kveite, rødspette og skrubbe.

Kveita kan bli enorm, og den største som er fanget i Norge antas å være over 1 tonn.

Men de er mange andre arter man bør ta med i beregningen når det gjelder havfisken.

De som er verdt å nevne er sild og ulker.

Når det gjelder ferskvannsfisk, kommer man ikke utenom laksefamilien. Det skal sies at det er en såkalt anadrom fiskeart, det vil si at den smolter i ferskvann (i elver), mens den drar for å få næring i havet. Når de er fruktbare drar de tilbake til elva for å gyte. Eggene blir klekket og 2-5 år etterpå er det deres tur til å svømme ut i havet.

Den største laksen som er tatt i Norge var på hele 32,5 kg, tatt på stang i Tanaelva.

Videre kan nevnes karpefamilien. I karpefamilien finner man fisk som brasme, mort og sørv, men også mange andre i denne familien. ferskvannsfisken blir sjelden større enn 50 cm og maksimalt ett par kilo.

I tillegg kan nevnes gjedde og abbor. Disse er populære på matfatet, men abboren har en kanskje litt mer myteomspunnet historie.