Laksen – en viktig ressurs

Laksen er en av de viktigste naturressursene i Norge gjennom hundrevis av år. Det foredles og ales opp i mærer som oppdrettslaks, samtidig som villaksen lever sitt liv som en anadrom fiskeart som beiter i de kalde havene utenfor kysten, og gyter i iskalde elver i Norges land.

Norge er derfor kjent for en rekke elver i verdensklasse når det gjelder kvalitet, sunnhet og tilgang. Sportsfiske er derfor også en god bi-inntekt for mange bønder og grunneiere, samt en stor industri som eksportere millioner av tonn laks hvert år. Land som Frankrike, Kina og Japan er store handelspartnere som kjøper store mengder laks fra norske oppdrettsanlegg og elver.

Det kommer hvert år store mengder tyskere, polakker og skandinaver for å fiske i norske lakseelver. Da må de betale en sum for å fiske på et vald.

Laksefiske er for mange en rekreasjon og hobby som er svært vanedannende. Mange kommer tilbake år etter år for å fiske etter den store fangsten. En laks på mange kilo kan være en stor opplevelse for mange, som de kan fortelle om i gode lag i mange år etterpå. Norgesrekorden holdes av Nils Walle, da kan fanget en laks på 32,5 kg i Tanaelva i 1952. Etter den gang er det tatt mange laks opp mot 30 kg. Det er mange fiskestenger som har knekt og snører som har røket etter å ha prøvd å få opp beistet fra elvebunnen.

Det som er viktigst er at laksen har levedyktige levevilkår, så kan den få leve i mange år fremover.