Både ferskvannsfisk og saltvannsfisk er godt representert da Norge har en enorm kystlinje samtidig som det