FISK

Ulike fiskemetoder

Det finnes mange måter å fange fisk på. Metodene har variert opp gjennom tidene avhengig av
FISK

Laksens livssyklus

Laksens liv starter når de klekkes langt oppe i en norsk elv. Da har foreldrene svømt
FISK

Fisking og rekreasjon

Å fiske er i de fleste sammenhenger forbundet med arbeid, og mange som lever i kyststrøkene
FISK

Fiskeutstyr for laksefiske

Når man skal fiske laks trenger man en rekke utstyr som passer til laksefisket. Det viktigste